Record details

Title
    Optical, Structural and Thermal Characterization of Meta-Anthracite from Zemplinicum West Carpathians
Statement of responsibility
    Ján Milička, Juraj Franců, Ivan Horváth, Boris Toman
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Horváth, Ivan
    Milička, Ján
    Toman, Boris
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 1
Pages
    s. 53-58
Year
    1991
Notes
    2 obr., 5 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    antracit
    karbon
    metamorfóza uhlí
    ostrovy starších útvarů v neovulkanitech
    sedimenty uhelné
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Veĺká Trňa
Keyword
    Carpathians
    Characterization
    Meta-Anthracite
    Optical
    Structural
    Thermal
    West
    Zemplinicum
Abstract (in czech)
   V práci jsou uvedeny výslerdky studia metaantracitů a sedimentů obohacených organickým uhlíkem z karbonu zemplínského ostrova. Přeměna organické hmoty proběhla v podmínkách nízkého stupně metamorfózy, vysokoteplotní a nízkotlaké, pravděpodobně v období mladšího paleozoika a raného mezozoika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012