Record details

Title
    Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání
Statement of responsibility
    Stanislav Bukovanský, Pavel Tománek
Other titles
    Optical Sensors for indication and Watching of Some Geomechanical Manifestations of Rock Massif during Underground Mining of Deposits
Author
    Bukovanský, Stanislav
    Tománek, Pavel
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 2 - Aplikovaná fyzika
Pages
    s. 24
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    geoakustika
    monitoring
    procesy geodynamické
    těžba pevných paliv
    těžba podzemní
Subject category
    důlní otřes
    monitorování
Keyword
    čidla
    Dobývání
    Geomechanických
    Hlubinném
    Horského
    Indikaci
    Masivu
    Některých
    Optická
    Projevů
    Sledování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012