Record details

Title
    Optické vlastnosti organické hmoty v devonu a spodním karbonu konického paleozoika
Other titles
    Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland