Record details

Title
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
Statement of responsibility
    Petr Bláha
Other titles
    Optimalized exploration of kaoline deposits at Lučenec basin. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991, Section Mathematical methods in geology
Author
    Bláha, Petr
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii
Pages
    s. 65-72
Notes
    2 tab.,2 diagr.,7 bibl.
Subject group
    geologie matematická
    Ipel'sko-rimavská pánev
    kaolin
    ložiska nerud
    matematická geologie
    model matematický
    statistické charakteristiky
Subject category
    Lučenecká pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Kaolinových
    Kotliny
    Ložiskách
    Lučeneckej
    Optimalizácia
    Prieskumu
    Surovín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012