Record details

Title
    Optimization of satellite InSAR techniques for monitoring of subsidence in the surroundings of Karviná mine: Lazy plant
Statement of responsibility
    Milan Lazecký, Eva Jiránková
Author
    Jiránková, Eva
    Lazecký, Milan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 10, no. 1
Pages
    p. 61-65
Year
    169
Notes
    6 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    550
Subject group
    hornoslezská pánev
    metody satelitové
    monitoring
    subsidence
    těžba podzemní
    území poddolované
Geographical name
    Karviná (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    InSAR
    Karviná
    Lazy
    Mine
    Monitoring
    Optimization
    Plant
    Satellite
    Subsidence
    Surroundings
    Techniques
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 10. 2013
Import date
    20. 5. 2014