Record details

Title
    Ordering state in orthopyroxene as determined by precession electron diffraction
Statement of responsibility
    Damien Jacob, Lukas Palatinus, Priscille Cuvillier, Hugues Leroux, Chiara Domeneghetti, Fernando Cámara
Author
    Cámara, Fernando
    Cuvillier, Priscille
    Domeneghetti, Chiara
    Jacob, Damien
    Leroux, Hugues
    Palatinus, Lukáš
Language
    anglicky
Source title - serial
    American mineralogist
Vol./nr.
    Vol. 98, no. 8-9
Pages
    p. 1526-1534
Year
    2013
Notes
    7 obr., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Amer. Mineralogist
Classfication no.
    548
    552
Conspectus category
    548
    552
Subject group
    difrakce rentgenová
    granulit
    krystalová struktura
    mikroskopie elektronová transmisní
    ochlazování
    ortopyroxeny
    pigeonit
    stupeň uspořádanosti
    zpřesňování struktury
Keyword
    Determined
    Diffraction
    Electron
    Ordering
    Orthopyroxene
    Precession
    State
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014