Record details

Title
    Ordovician invertebrate communities in black-shale lithofacies (Prague basin, Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Vladimír Havlíček, Jiří Vaněk
Author
    Havlíček, Vladimír
    Vaněk, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 4
Pages
    s. 223-236
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    arenig
    Barrandien
    benthos
    ekologie
    llandeilo
    llanvirn
    ordovik
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Basin
    Black-shale
    Communities
    Czechoslovakia
    Invertebrate
    Lithofacies
    Ordovician
    Prague
Abstract (in czech)
   Černé břidlice v centrální části pražské pánve obsahují málo diversifikovanou bentósní a neobentósní faunu v dosti širokém rozmezí životních zón od B.A.3 do B.A.6 s použitím Boucotovy klasifikace (1975). Bentické a neobentické fauny náležejí společenstvům s Euorthisina-Placoparia, Placoparia, Aegiromena-Deanaspis, Svobodaina ellipsoides a Onnia abducta. Kromě toho jsou v černých břidlicích hojné suprabentické a epiplanktonní organismy, které jsou v podstatě nezávislé na typu sedimentu a bentosu.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012