Record details

Title
    Ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
Other titles
    Rudotvorné procesy a minerální parageneze ložiska Jáchymov, Česká republika
Author
    Dobeš, Petr
    Drábek, Milan
    Gabašová, Ananda
    Hloušek, J.
    Malý, K.
    Ondruš, Petr
    Sejkora, Jiří
    Veselovský, František
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society. Jáchymov Issue II
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 3-4
Year
    2003
Thesaurus term
    Ore-forming processes, mineral parageneses, Jáchymov, Czech Republic
Keyword
    District
    Jáchymov
    Mineral
    Ore
    Ore-forming
    Parageneses
    Processes
Abstract (in czech)
   Popis rudotvorných procesů a minerálních paragenezí ložiska Jáchymov, Česká republika
Abstract (in english)
   Description of ore-forming processes and mineral parageneses of the Jáchymov ore district
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014