Record details

Title
    Ore-mineralogy of the Au-deposit near Voltýřov at Milevsko, Czech Republic
Statement of responsibility
    M. Koubová, Zdeněk Losos, Jan Malec
Author
    Koubová, M.
    Losos, Zdeněk
    Malec, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft
Vol./nr.
    Vol. 146
Pages
    p. 153-154
Year
    2001
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Mitt. Österr. mineral. Gesell.
Subject group
    granodiorit
    ložisko hydrotermální
    ložisko impregnační
    mineralogie rudní
    ortorula
    rohovec kontaktní
    rudy Au
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
Geographical name
    ČR-Čechy
    Voltýřov (Příbram)
Keyword
    Au-deposit
    Czech
    Milevsko
    Near
    Ore-mineralogy
    Republic
    Voltýřov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012