Record details

Title
    Organic matter and clay minerals as indicators of thermal history in the Transcarpathian depression (East Slovakia Neogene Basin and the Vienna basin)
Statement of responsibility
    Juraj Franců, Pavel Müller, Vladimír Šucha, Viera Zatkalíková
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Müller, Pavel
    Šucha, Vladimír
    Zatkalíková, Viera
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 5
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    mineralogie jílová
    minerály jílové
    organická substance
    pelity
    vídeňská pánev
    východoslovenská pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Basin
    Clay
    Depression
    East
    History
    Indicators
    Matter
    Minerals
    Neogene
    Organic
    Slovakia
    Thermal
    Transcarpathian
    Vienna
Abstract (in czech)
   Analytické charakteristiky organické hmoty a jílových minerálů vykazují výrazné rozdíly v rychlosti diageneze a katageneze neogenních sedimentů. Obě pánve se výrazně liší geotermálním gradientem.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012