Record details

Title
    Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín
Other titles
    The organic sediments on map sheets Hora Svatého Šebestiána and Načetín
Author
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2000
Thesaurus term
    pollen analysis, organic sediments, peat bogs, Late Glacial, Holocene, quaternary geology, N. Bohemia
Keyword
    Hora
    Listech
    Načetín
    Organické
    Sedimenty
    Svatého
    Šebestiána
Abstract (in czech)
   Charakteristika rašelinišť, radiokarbonové datování v okolí Hory Sv. Šebestiána a Načetín, kvartérně-geologické mapování, srovnání pylové analýzy a radikarbonových dat
Abstract (in english)
   The organic sediments on map sheets Hora Svatého Šebestiána and Načetín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014