Record details

Title
    Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
Statement of responsibility
    Eva Břízová
Other titles
    Organic sediments of the sheet Olomouc
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Pages
    s. 62-63
Year
    2001
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Subject group
    aluvium
    analýza pylová
    geologie regionální
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    sedimenty bohaté organickým uhlíkem
Geographical name
    ČR-Morava
    Morava (povodí)
    Olomouc
Keyword
    24-22
    Listu
    Olomouc
    Organické
    Sedimenty
Abstract (in english)
   Organic sediments of the map sheet Olomouc (24-224) were investigated. Relationship of the organic sediments and pollen analyses (PUCHMAJEROVÁ 1945, SALASCHEK 1935) of the most significant flat bogs near the town of Olomouc were evaluated (e.g. the Černovír mire)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012