Record details

Title
    Organické sedimenty na listu Olomouc
Other titles
    Organic sediments of the sheet Olomouc
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2001
Thesaurus term
    Quaternary, Organic sediments, Pollen analyses, Sheet Olomouc, Moravia
Keyword
    Listu
    Olomouc
    Organické
    Sedimenty
Abstract (in czech)
   Studium organických sedimentů na listu Olomouc včetně jejich palynologického výzkumu (hlavně Černovírské rašeliniště).
Abstract (in english)
   Organic sediments of the sheet Olomouc
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014