Record details

Title
    Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy
Other titles
    Organic sediments in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
Author
    Břízová, Eva
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2004
Thesaurus term
    pollen analyses, organic sediments, peat bog, stratigraphy, Quaternary, Holocene, Late Glacial, Protected Landscape Area Žďárské vrchy, Bohemia, Moravia
Keyword
    CHKO
    Organické
    Sedimenty
    Vrchy
    Žďárské
Abstract (in czech)
   Kvartérní organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy jsou reprezentovány rašelinnými sedimenty. Jsou objektem palynologického studia na zde geologicky mapovaných listech map. Zároveň jsou odebírány vzorky na některých lokalitách pro palynologický výzkum a radiokarbonové datování.
Abstract (in english)
   Organic sediments in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014