Record details

Title
    Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody
Statement of responsibility
    Jozef Hulla
Other titles
    Preliminary prognosis on the influence of a single step pollutin on groundwater quality
Author
    Hulla, Jozef
Language
    slovensky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 33, č. 8
Pages
    s. 236-238
Year
    1991
Notes
    1 obr., 1 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    difuze
    filtrační vlastnosti
    hydrodynamika
    kontaminace vod
    modely v hydrogeologii
    ochrana podzemní vody
    znečištění
Keyword
    Jednorázového
    Kvalitu
    Orientačná
    Podzemnej
    Prognóza
    Vody
    Vplyvu
    Znečistenia
Abstract (in czech)
   Vnikání znečisťujících látek z povrchu nenasycenou zónou je ovlivněno její propustností a mocností vrstev. Pro ochranu podzemní vody je nejpříznivější přírodní poryv z málo propustných zemin. Dále jsou důležité fyzikální vlastnosti kontaminantů, hlavně rozpustnost a adsorpční schopnosti. Důležitá je poloha zdroje znečištění a rychlost proudění vody při bezprostředním styku se znečišťujícími látkami (difuzní a disperzní přenos látek). Přesnější výsledky by se zíslaly terénními a laboratorními pokusy v reálném prostředí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012