Record details

Title
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
Statement of responsibility
    Pavel Hanžl, Petr Orel, Petr Mixa
Other titles
    Preliminary comparison of meso- and microstructures in the southern part of the Vrbno Group and the crystalline basement of the Oskava Block, the Jeseníky Mts.
Author
    Hanžl, Pavel
    Mixa, Petr
    Orel, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 32-34
Year
    1994
Notes
    1 obr., 2 tab., 4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    devon
    fundament
    kvarcit
    mikrotektonika
    příkrov
    silesikum
    vrása
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Oskava
    Šumperk
Keyword
    14-41
    Basementu
    části
    Jižní
    Kry
    Krystalického
    Mezo-
    Mikrostruktur
    Orientační
    Oskavské
    Paleozoika
    Skupiny
    Srovnání
    Šumperk
    Vrbenské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012