Record details

Title
    Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region
Statement of responsibility
    Josef Havíř
Author
    Havíř, Josef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Vol. 1, no. 3
Pages
    p. 49-57
Year
    135
Notes
    2 obr., 2 diagr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geodyn. geomater.
Classfication no.
    55(1)
    550.3
    550.8
    551.2
Conspectus category
    55
    550
Subject group
    hornoslezská pánev
    měření seizmické
    neotektonika
    ohniskový mechanismus
    seizmologie
    silesikum
    tektonika
    tlak orientovaný
    zpracování dat
Geographical name
    Jeseníky (Česko)
    Morava (Česko)
Keyword
    Axes
    Jeseníky
    Orientations
    Principal
    Recent
    Region
    Stress
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012