Record details

Title
    Origin and evolution of ultrapotassic plutonic rocks (Durbachite series, Třebíč massif, Czech Republic): An experimental approach
Author
    Almeev, R.
    Holtz, F.
    Parat, F.
    René, Miloš
Conference
    Annual V.M. Goldschmidt Conference 2007 (17. : 20.08.2007-24.08.2007 : Cologne, Německo)
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Geochimica et Cosmochimica Acta
Vol./nr.
    Roč. 71, 15 Sup. 1
Year
    2007
Notes
    Překlad názvu: Vznik a vývoj extrémně draselných plutonických hornin (durbachitová suita, třebíčský masív, Česká republika): experimentální přístup
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    Bohemian Massif
    durbachite
    magmatic fractionation
Keyword
    Approach
    Czech
    Durbachite
    Evolution
    Experimental
    Massif
    Origin
    Plutonic
    Republic
    Rocks
    Series
    Třebíč
    Ultrapotassic
Abstract (in czech)
   Durbachity jsou porfyrické plutonity obsahující vyrostlice K-živce, biotit, plagioklas, amfibol, augit a ortopyroxen. Durbachitová série představuje draslíkem a hořčíkem bohaté magmatity. V průběhu krystalizačních experimentů při tlaku 200 MPa a teplotě 900-1100°C vznikl pouze Mg- a Ti-bohatý biotit a augit. Výsledky experimentů ukazují, že přírodní podmínky vzniku durbachitů se tlakem a aktivitou fluid odlišují od zvolených experimentálních podmínek, a nebo mafický vzorek svým složením neodpovídá mafickému koncovému členu durbachitové suity.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012