Record details

Title
    Origin and orientation of microporosity in eclogites of different microstructure studied by ultrasound and microfabric analysis
Author
    Heidelbach, F.
    Machek, Matěj
    Špaček, Petr
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Engineering Geology
Vol./nr.
    Roč. 89, č. 3-4
Pages
    s. 266-277
Year
    2007
Notes
    Projekt: GP205/02/D139, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0011414
    Projekt: GP205/03/P065, GA ČR3cav_un_auth*0000926
    Překlad názvu: Původ a orientace mikroporozity v eklogitech s rozdílnou mikrostrukturou studovanou ultrazvukem a mikrostrukturní analýzou
    Rozsah: 12 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    anisotropy
    microcracks
    P-wave velocities
Keyword
    Analysis
    Different
    Eclogites
    Microfabric
    Microporosity
    Microstructure
    Orientation
    Origin
    Studied
    Ultrasound
Abstract (in czech)
   Práce přispívá k experimentálním studiím původu a orientace mikroporozity ve třech rozměrech v nízko porézních krystalinických horninách.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013