Record details

Title
    Origin of felsic migmatites by ductile shearing and melt infiltration
Statement of responsibility
    Pavlína Hasalová, Karel Schulmann, Ondrej Lexa, Pavla Štípská and František Hrouda
Other titles
    Proceedings of the 4th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group : 11th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group : 7th Carpathian Tectonic Workshop : Zakopane, Poland, April 19-22, 2006 (Variant.)
Author
    Hasalová, Pavlína
    Hrouda, František
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 20
Pages
    p. 48
Year
    2006
Notes
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrotektonická
    deformace duktilní
    hranice zrn
    krystalizace
    kůra zemská
    migmatit
    moldanubikum
    orientace přednostní
    ortorula
    petrogeneze
    plagioklasy
    tavenina
    textura páskovaná
    zóna střižná
    zonálnost krystalu
Geographical name
    Česko
Keyword
    Ductile
    Felsic
    Infiltration
    Melt
    Migmatites
    Origin
    Shearing
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012