Record details

Title
    Origin of late Variscan granitoids from NE Bavaria, Germany, exemplified by REE and Nd isotope systematics
Statement of responsibility
    Wolfgang Siebel, Axel Höhndorf, Immo Wendt
Author
    Höhndorf, Axel
    Siebel, Wolfgang
    Wendt, Immo
Language
    anglicky
Source title - serial
    Chemical geology (including isotope geoscience)
Vol./nr.
    Vol. 125, no. 3-4
Pages
    p. 249-270
Year
    1995
Notes
    8 obr., 2 tab., 4 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Chem. Geol. (Isotope Geosci.)
Subject group
    geochronologie
    granitoidy
    izotopy Sr, Rb
    krušnohorsko-durynská oblast
    magma
    moldanubický pluton
    moldanubikum Českého lesa
    rula
    vrásnění variské
    vzácné zeminy
Subject category
    izotopy Sm, Nd
    petrogeneze
    smrčinský pluton
Geographical name
    Bärnau (SRN)
    ČR-Čechy
    SRN-Bayern
Keyword
    Bavaria
    Exemplified
    Germany
    Granitoids
    Isotope
    Late
    Nd
    NE
    Origin
    REE
    Systematics
    Variscan
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012