Record details

Title
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
Author
    Haloda, J.
    Hasalová, P.
    Hrouda, F.
    Lexa, O.
    Schulmann, K.
    Štípská, P.
    Týcová, P.
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Metamorphic Geology
Vol./nr.
    Roč. 26, č. 1
Pages
    s. 29-53
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/04/2065, GA ČR, CZ3cav_un_auth*0238235
    Projekt: IAA3111401, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0231018
    Překlad názvu: Původ migmatitů deformaci řízenou infiltrací taveniny v ortorule: nový model založený na kvantitativní mikrostrukturní analýze
    Rozsah: 25 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    crystal size distribution
    melt infiltration
    melt topology
    migmatites
    quantitative textural analysis
Keyword
    Analysis
    Based
    Deformation-enhanced
    Infiltration
    Melt
    Microstructural
    Migmatites
    Model
    New
    Origin
    Orthogneiss
    Quantitative
Abstract (in czech)
   Detailní terénní, strukturní a mikrostrukturní studie ukázala postupný přechod z vysokoteplotní páskované ortoruly přes stromatitický migmatit do nebulitického migmatitu ve východní části Gföhlské jednotky, Moldanubické domény Českého masívu. Mikrostrukturní a geochemická data ukazují na průchod externí taveniny přes aktivně deformovanou ortorulu.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013