Record details

Title
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
Statement of responsibility
    P. Hasalová, K. Schulmann, O. Lexa, P. Štípská, F. Hrouda, S. Ulrich, J. Haloda and P. Týcová
Author
    Haloda, Jakub
    Hasalová, Pavlína
    Hrouda, František
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Štípská, Pavla
    Týcová, Patricie
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of metamorphic geology
Vol./nr.
    Vol. 26, no. 1
Pages
    p. 29-53
Year
    2008
Notes
    10 obr., 2 fot., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. metamorph. Geol.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrotektonická
    analýzy kvantitativní
    exhumace
    hranice zrn
    magnetická susceptibilita
    migmatit
    moldanubikum západní Moravy
    mřížka krystalová
    orientace přednostní
    ortorula
    petrogeneze
    reologie
    struktury
    tavenina
    zóna střižná
    zrnitostní křivka
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Analysis
    Based
    Deformation-enhanced
    Infiltration
    Melt
    Microstructural
    Migmatites
    Model
    New
    Origin
    Orthogneiss
    Quantitative
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012