Record details

Title
    Orogen parallel extension in the Veporic Unit, West Carpathians
Statement of responsibility
    P. Jeřábek, K. Schulmann, O. Lexa, S. W. Faryad, R. Heilbronner and H. Stünitz
Author
    Faryad, Shah Wali
    Heilbronner, Renee
    Jeřábek, Petr
    Lexa, Ondrej
    Schulmann, Karel
    Stünitz, Holger
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca. Geovestník
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 1
Pages
    p. 13-14
Year
    2007
Notes
    Zkr. název ser.: Miner. Slov., Geovest.
Classfication no.
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    deformace
    krystalinikum
    křemen
    mikrotektonika
    mylonitizace
    orientace přednostní
    podmínky P-T
    rekrystalizace
    tektonika extenzní
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Carpathians
    Extension
    Orogen
    Parallel
    Unit
    Veporic
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012