Record details

Title
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
Statement of responsibility
    Bohdan Koverdynský
Author
    Koverdynský, Bohdan, 1937-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 31, č. 1
Pages
    s. 22-24
Year
    1989
Notes
    1 obr.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.3/.4
Subject category
    Au-rudy
    metalogeneze, mineralizace
    oblast moravskoslezská
Keyword
    Au-mineralizace
    Desenské
    Jednotce
    Oskavsko-lesnické
    Prognózy
    Souvrství
    Tektonické
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2007
Import date
    8. 8. 2012