Record details

Title
    Osmdesát let Českého geologického ústavu
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal
Other titles
    Eighty years of the Czech Geological Survey
Author
    Kukal, Zdeněk
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Roč. 74, č. 4
Pages
    126
    s. 373-498
Year
    1999
Notes
    27 obr., 51 fot., 8 tab.
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Český masiv
    geochemie
    geologická služba
    geologie regionální
    historie geologie
    mezinárodní spolupráce
    Západní Karpaty
    zpráva o činnosti
    zpráva výroční
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Českého
    Geologického
    Let
    Osmdesát
    ústavu
Abstract (in czech)
   Činnost Českého geologického ústavu za posledních 10 let.Hlavní projekty,geologické a tematické mapování,vydavatelská činnost,mezinárodní aktivity.Hlavní výsledky činnosti,české a mezinárodní granty.
Abstract (in english)
   Eighty years of the Czech geological survey
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Source format
    R
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014