Record details

Title
    Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny
Statement of responsibility
    Martina Zelinková
Other titles
    Osteological material from the inside parts of the Kůlna cave
Author
    Zelinková, Martina
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Vol./nr.
    Roč. 83
Pages
    s. 147-157
Year
    1998
Notes
    3 obr., 2 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Subject group
    Artiodactyla
    jeskyně
    kosti
    krasová výplň
    kvartér Českého masivu
    Mammalia
    paleoekologie
    pleistocén-svrchní
    prehistorie
    Proboscidea
    zuby
Geographical name
    ČR-Morava
    Sloup (Blansko)
Keyword
    Jeskyně
    Kůlny
    Materiál
    Osteologický
    Prostor
    Vnitřních
Abstract (in english)
   An osteological material from the inside parts of the karstic formation in the northern part of Moravian Karst, the Kůlna cave, was elaborated. Differences between of palaeoecological analysis of thiis material from the area iin front of the cave and from the area inside the cave are discussed in the present paper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012