Record details

Title
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
Statement of responsibility
    Miriam Nývltová-Fišáková
Other titles
    4. paleontologický seminář, Ostrava 17.-18.6.2003 (Variant.)
Author
    Nývltová-Fišáková, Miriam
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 49, no. mimoř. č.
Pages
    p. 107-109
Year
    2003
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    551.7
    599.9
Conspectus category
    55
    599.89
Subject group
    historie
    hominidi fosilní
    Homo neanderthalensis
    Homo sapiens
    kosti
    kvartér
    morfologie funkční
    neolit
    paleolit
    paleontologie
    prehistorie
    subrecent
Geographical name
    Česká republika
    Dolní Věstonice (Břeclav, Mikulov)
    Evropa
    Přerov-Předmostí
Keyword
    Analysis
    Autopodia
    Evolution
    Functional
    Genus
    Homo
    Osteometrical
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012