Record details

Title
    Ostrá hranice stínu
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Respekt
Vol./nr.
    Roč. 20, 52/53
Pages
    s. 88-91
Year
    2009
Notes
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    archaeology
    cultural geography
    geology
    Súdán
Keyword
    Hranice
    Ostrá
    Stínu
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012