Record details

Title
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
Statement of responsibility
    J. Damborský
Author
    Damborský, J.
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 6
Pages
    s. 460
Year
    2003
Notes
    2 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553.5/.8
    561
Conspectus category
    549
    553
Subject group
    Anthozoa
    dřevo fosilní
    jura
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    ložisko štěrkopísku
    mineralogie topografická
    paleontologie
    prvky ryzí
    Scleractinia
    silicifikace
    těžba povrchová
    valoun
Geographical name
    ČR-Morava
    Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště, Uherské Hradiště)
Keyword
    Nálezy
    Nová
    Nové
    Ostrožská
    Ves
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012