Record details

Title
    Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu
Statement of responsibility
    Petr Kos
Other titles
    Open paleolithic and neolithic settlement in the southern part of Moravian karst
Author
    Kos, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky)
Vol./nr.
    Roč. 1993-1994
Pages
    s. 27-44
Year
    1997
Notes
    12 obr., 1 tab., 8 bibl.
    Německé resumé
Subject group
    archeologie
    geomorfologie
    kras
    krasová výplň
    kvartér
    lom
    paleoklimatologie
Geographical name
    ČR-Morava
    Mokrá (Brno-venkov)
Keyword
    části
    Jižní
    Krasu
    Mladého
    Moravského
    Neolitu
    Otevřená
    Paleolitu
    Sídliště
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012