Record details

Title
    Otevření hranice zaskočilo záchranáře
Author
    Mikulík, Oldřich
    Vaishar, Antonín
    Zapletalová, Jana
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Rovnost
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 61
Pages
    s. 4
Year
    1998
Notes
    98.03.13
    Překlad názvu: Opening of the frontiers took conservationists by surprise
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    Hranice
    Otevření
    Záchranáře
    Zaskočilo
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012