Record details

Title
    Ovádovití (Diptera) Jizerských hor a Frýdlantska
Other titles
    Tabanidae (Diptera) of the Jizerské hory Mts and Frýdlant Region
Author
    Ježek, Jan
    Preisler, Jiří
    Vonička, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Sborník Severočeského muzea, Přírodní Vědy
Vol./nr.
    Roč. 2008, č. 26
Pages
    14
Year
    2008
Thesaurus term
    Bohemia
    Czech Republic
    Diptera
    distribution
    faunistics
    Tabanidae
Keyword
    Diptera
    Frýdlantska
    Hor
    Jizerských
    Ovádovití
Abstract (in czech)
   V Jizerských horách a na Frýdlantsku se podařilo zaznamenat během několikaletého výzkumu celkem 5 rodů a 26 druhů ovádovitých z 52 lokalit (včetně 13 dílčích biotopů). Uvedeny jsou údaje o rozšíření, ekologii a bionomii všech zjištěných druhů.
Abstract (in english)
   Altogether 5 genera and 26 species of horse flies are recorded from 52 localities (incl. 13 additional biotopes) in the Jizerské hory Mts. and adjacent area Frýdlantsko. Distribution, ecological and bionomical aspects of all species are mentioned.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012