Record details

Title
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
Author
    Grygárek, J.
    Rakowski, Zikmund
Conference
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí (10.11.1994-11.11.1994 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek
Pages
    s. 72-79
Notes
    Projekt: GA201/94/1861, GA ČR
Keyword
    části
    Geomechanických
    Komora
    Matematickým
    Metody
    Modelováním
    Mostecké
    Navrhované
    Ověření
    Pánve
    Parametrů
    Pilíř
    Podmínkách
    Severočeské
    Uhelné
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012