Record details

Title
    Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem
Statement of responsibility
    Vladimír Homola
Other titles
    The exploring of a possibility of mineral deposits reserve estimation by means of Excel
Author
    Homola, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 65-72
Year
    2002
Notes
    2 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    000.4/.6
    316.77
    553.5/.8
Conspectus category
    004.4/.6
    316.77
    553
Subject group
    geostatistika
    ložisko bauxitu
    program počítačový
    systém informační
    výpočet zásob
    využití nerostných zdrojů
    zásoby
    zpracování dat
Geographical name
    Írán
    Jajarm (Írán)
Keyword
    Excelem
    Možnosti
    Nerostných
    Ověření
    Surovin
    Výpočtu
    Zásob
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 9. 2007
Import date
    8. 8. 2012