Record details

Title
    Overovanie ťažobných pomerov sond pomocou čerpacích skúšok na ložisku uhľovodíkov Senné
Statement of responsibility
    Miroslav Hanušovský
Author
    Hanušovský, Miroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 35, č. 3
Pages
    s. 233-239
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    akumulace uhlovodíků
    čerpací zkoušky
    druhotné ověřování
    efektivnost využívání surovin
    kolektorské vlastnosti
    těžba plynu
    vlastnosti kolektorské
    východoslovenská pánev
    zemní plyn
    zkouška čerpací
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Senné
Keyword
    čerpacích
    Ložisku
    Overovanie
    Pomerov
    Pomocou
    Senné
    Skúšok
    Sond
    ťažobných
    Uhľovodíkov
Abstract (in czech)
   Čerpací zkoušky jako součást komplexního výzkumu vrtů mají velký význam pro ověření jejich těžebních charakteristik a fyzikálně-chemických vlastností kolektorské horniny a tekutiny. V rámci řešení výzkumné úlohy K-06-125-082 "Výzkum ložiskových a technicko-technologických parametrů pro zahájení těžby na ložisku uhlovodíků Senné" se uskutečnily čerpací zkoušky ve vybraných vrtech tohoto ložiska. Výsledky zkoušek byly použity při výpočtu zásob plynu na ložisku Senné pro Komplexní klasifikaci zásob.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012