Record details

Title
    Overview and assessment of the impact of the most important technical remediation measures implemented after the underground water penetration (breakage) into the mines Döllinger, Viktorin and Gisela to ensure the stability of the Teplice spring
Other titles
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy