Record details

Title
    Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W. Portugal)
Author
    Chaminé, H.
    Fonseca, P. E.
    Machado, G.
    Tavares Rocha, F.
    Vavrdová, Milada
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Musei Nationalis Pragae
Vol./nr.
    Roč. 64, 2-4
Pages
    s. 109-113
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Přehled stratigrafie a předběžné kvantitativně biostratigrafické výsledky dvonu jednotky Albergaria-Velha (zóna Ossa Morena, západní Portugalsko)
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Devonian
    Gondwana
    Laurussia
    Ossa Morena
Keyword
    Albergaria-a-Velha
    Biogeographical
    Devonian
    Initial
    Ossa-Morena
    Overview
    Portugal
    Quantitative
    Results
    Stratigraphy
    Unit
    Zone
Abstract (in czech)
   Jednotka Albergaria - a -Velha je jednou z tektonostratigrafických jednotek podél metamorfního pruhu Porto-Tomar na západě Portugalska. Metamorfní postižení nedovoluje přímé určení facií, ale palynologie a vzácně zachované sekvence ukazují na devoské a raně karbonské turbidity a deltu. Diversifikované asociace akrtiarch dovolují určit biogeografickou příslušnost k Laurusii, na rozdíl od jižního Portugalska.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012