Record details

Title
    Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty
Author
    Janek, Jiří
    Peter, R.
    Slovák, V.
    Taraba, B.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 12
Pages
    s. 26-30
Year
    2005
Notes
    Projekt: AACBU29-03, GA ČBÚ, CZ
    Projekt: GA105/03/0538, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Coal oxidation procedure viewed by the critical (threshold) temperature
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    coal oxidation
Keyword
    Kritické
    Oxidační
    Pohledu
    Prahové
    Proces
    Teploty
    Uhlí
Abstract (in czech)
   Metody průtokové kalorimetrie, tepelné oxidace, inverzní plynové chromatografie a termogravimetrické analýzy byly využity k postihnutí teplotní dynamiky oxidace pěti vzorků černého uhlí plynným kyslíkem.
Abstract (in english)
   Character of the temperature dynamics of coal oxidation rate was investigated using flow air reactor and/or methods of inverse gas chromatography, pulse flow calorimetry and thermogravimetry.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012