Record details

Title
    Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností
Other titles
    Redox potential of natural environment and influence of antropogenic activity
Author
    Zeman, Josef
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží
Pages
    6
Notes
    Akce: 2006 ; Medlov
Thesaurus term
    geochemical model
    mine flooded
    mine water
    redox potential
    stratification
Keyword
    Antropogenní
    činností
    Ovlivnění
    Oxidačně-redukční
    Potenciál
    Prostředí
    Přírodního
Abstract (in czech)
   Oxidačně-redukční potenciál (dále redox potenciál) patří spolu s hodnotou pH k nejdůležitějším parametrům povrchového prostředí. Zatímco význam pH pro mobilitu a migraci rizikových složek prostředí (těžké kovy, radionuklidy, organické látky atd.) je znám dlouhou dobu, byl význam redox potenciálu výrazně podceněn a s výjimkou oxidačních zón rudních ložisek také opomíjen. Původně se předpokládalo, že rozhodující proměnou přírodního prostředí je právě pH a ostatní parametry (redox potenciál, obsahy rozpuštěných látek vodného prostředí, rychlost jednotlivých procesů) jsou výsledkem působení pH. Výsledky systematického studia vývoje přírodního prostředí a přirozených procesů z posledních let naopak ukazují, že rozhodujícím faktorem jsou ve většině případů právě oxidačněredukční procesy a pH je těmito procesy buď přímo určováno, nebo do značné míry ovlivněno.
Abstract (in english)
   Important factor which play main role at high concentrated mine water formation is stratification of mine water. The stratification of mine water body was observed on all studied ore and coal deposits (five) by in-depth resistivity and temperature logging, and mine water sampling. On Oslavany coal mine Jindřich II there can be identified three layers of stratified mine water. Sharp transition between layers and very distinctive concentrations of dissolved solids are characteristic. Stratification is stable despite of mine water discharge about 50 L/s. Detailed geochemical model of stratified layers formation and their time evolution is be presented.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012