Record details

Title
    Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge
Statement of responsibility
    Jakub Plášil
Author
    Plášil, Jakub
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of geosciences
Vol./nr.
    Vol. 59, no. 2
Pages
    p. 99-114
Year
    2014
Notes
    8 obr., fot., diagr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Geosci. (Prague)
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    izotopy Pb
    krystalografie
    minerály supergenní
    parageneze
    termodynamika
    uran
    uraninit
    zvětrávání
Keyword
    Current
    Oxidation-hydration
    State-of-knowledge
    Uraninite
    Weathering
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 8. 2014
Import date
    12. 9. 2014