Record details

Title
    Oxygen and carbon isotopic analysis of Karpatian foraminifera from LKŠ-1 borehole (Southern Slovakian Basin)
Statement of responsibility
    Katarína Šútovská, Ján Kantor
Other titles
    Izotopové analýzy kyslíka a uhlíka vo foraminiferách karpatu z vrtu LKŠ-1 (juhoslovenská panva)
Author
    Kantor, Ján
    Šútovská, Katarína
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 24, no. 3-4
Pages
    s. 209-217
Year
    1992
Notes
    1 fot.,1 sch.,4 diagr.,1 pl.,25 bibl.
    res.slov.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    ekologie
    Foraminifera
    Ipel'sko-rimavská pánev
    izotopy C
    izotopy O
    karpat
    mikrofosílie
    miocén
    sedimenty mořské
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Lučenec
Keyword
    Analysis
    Basin
    Borehole
    Carbon
    Foraminifera
    Isotopic
    Karpatian
    LKŠ-1
    Oxygen
    Slovakian
    Southern
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012