Record details

Title
    Pádové pole moravských vltavínů a jeho vývoj
Statement of responsibility
    Stanislav Houzar, Milan Vokáč
Author
    Houzar, Stanislav
    Vokáč, Milan
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 2
Pages
    s. 99-101
Year
    2005
Notes
    1 obr.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    550.2
Conspectus category
    549
    55
Subject group
    jevy šokové
    kráter impaktní
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    moldavit
    petrogeneze
    proces exogenní
    tektity
    terciér
    transport říční
Geographical name
    Morava západní (Česko)
Keyword
    Moravských
    Pádové
    Pole
    Vltavínů
    Vývoj
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012