Record details

Title
    Pánevní analýza a modelování geotermické historie: extenzní neogenní pánve a příkrovová pásma Západních Karpat
Statement of responsibility
    Juraj Franců, H. S. Poelchan, Oldřich Krejčí
Other titles
    Basin analysis and modelling of geothermic history: Neogene extension basins and nappe zones of West Carpathian Mts. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts).
Author
    Franců, Juraj, 1957-
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Poelchan, H. S.
Language
    česky
Source title - monograph
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
Pages
    s. 10
Subject group
    Český masiv
    geotermika
    model matematický
    pánve
    provincie ropo-plynonosná
    přeměna organické hmoty
    příkrov
    ropo-plynonosná provincie
    Západní Karpaty
Subject category
    tepelný tok
Geographical name
    ČR-Morava
    Slovensko
Keyword
    Analýza
    Extenzní
    Geotermické
    Historie
    Karpat
    Modelování
    Neogenní
    Pánevní
    Pánve
    Pásma
    Příkrovová
    Západních
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012