Record details

Title
    Páskované železné rudy desenských rul v Hrubém Jeseníku
Other titles
    Banded iron ores from desná gneisses - Hrubý Jeseník Mts.
Author
    Fojt, Bohuslav
    Skácel, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Year
    2001
Notes
    Akce: 2001 ; Šumperk
Thesaurus term
    BIF
    Desná-Group
    Mgnetite
Keyword
    Desenských
    Hrubém
    Jeseníku
    Páskované
    Rudy
    Rul
    železné
Abstract (in czech)
   Stručný přehled mineralogie a geologie výskytů páskovaných železných rud v desenské skupině jesenického krystalinika. Diskuse názorů na genezi.
Abstract (in english)
   An overview of mineralogy and geology of banded iron formation lokalities in Desná gneisses. Information about genetic opinions.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012