Record details

Title
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
Statement of responsibility
    Bohumil Kučera
Author
    Kučera, Bohumil
Language
    česky
Source title - serial
    Památky a příroda
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 5
Pages
    s. 308-313
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Památ. a Přír.
Subject group
    mapa geologická
    ochrana přírody
    organizace geologie
    výzkum
    životní prostředí
Geographical name
    USA
Keyword
    Ministerstvu
    Péče
    Prostředí
    Přírodní
    Přírodu
    USA
    Vnitra
    Zdroje
    životní
Abstract (in english)
   Čtvrtá část série příspěvků je věnována péči o přírodu a přírodní zdroje v USA. Je popsán systém péče o přírodu, organizační uspořádání ministerstva vnitra (Ministry of Interior) včetně zařazení a náplně Geologické služby v USA a Báňského úřadu. Geologická služba byla založena r. 1897 a měla se zabývat vědeckou klasifikací veřejných pozemků, zkoumáním geologických struktur, nerostných a vodních zdrojů. Později se záběr služby značně rozšířil, takže dnes vedle všestranného geologického a hydrogeologického výzkumu je geologická služba největším civilním výrobcem map. Regulací šíření škodlivin do prostředí a odpady se zabývá jiný rezort - Úřad pro ochranu životního prostředí.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012