Record details

Title
    Pískovcová facie maastrichtu frýdeckého souvrství v korytě řeky Ostravice u Bašky
Statement of responsibility
    Ján Pavluš, Petr Skupien, Dalibor Matýsek, Lucie Měchová
Other titles
    Maastrichtian sandstone facies of the Frýdek Formation in the Ostravice River near Baška municipality
Author
    Matýsek, Dalibor, 1960-
    Měchová, Lucie
    Pavluš, Ján
    Skupien, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Roč. 46
Pages
    s. 56-58
Year
    2013
Notes
    1 obr., 2 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012
Classfication no.
    55(1)
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    Dinoflagellata
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    litofacie
    litologie
    palynologie
    podslezská jednotka
    stratigrafie
    výchoz
Geographical name
    Baška (Frýdek-Místek, Frýdek-Místek)
    Morava (Česko)
Keyword
    Bašky
    Facie
    Frýdeckého
    Korytě
    Maastrichtu
    Ostravice
    Pískovcová
    řeky
    Souvrství
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2014
Import date
    20. 5. 2014