Record details

Title
    Pískovcové převisy středních a severních Čech: jejich vznik, vývoj a sedimenty
Statement of responsibility
    Václav Cílek, Radek Mikuláš, Karel Žák
Other titles
    Sandstone rockshelters of Central and Northern Bohemia: Origin, development, and sediments, Mesolithic of Northern Bohemia, Complex excavation of rockshelters in the Česká Lípa and Děčín areas, 1978-2003
Author
    Cílek, Václav, 1955-
    Mikuláš, Radek, 1964-
    Žák, Karel, 1957-
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku 1978-2003
Pages
    s. 19-37
Notes
    6 obr., 2 fot., 1 tab., pl. společné pro celý sborník s. 321-328
    Anglické resumé
    Bibliografie společná pro celý sborník s. 297-305
    il.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    archeologie
    česká křídová pánev
    eroze
    hydroxidy
    izotopy stabilní
    kalcit
    klima
    křída-svrchní
    kvartér
    kvartér Polabí
    lidské aktivity
    mezolit
    opál
    pískovce
    proces biogenní
    prvky stopové
    pseudokras
    reliéf
    sedimentologie
    zvětrávání chemické
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Čech
    Pískovcové
    Převisy
    Sedimenty
    Severních
    Středních
    Vývoj
    Vznik
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012