Record details

Title
    Pískovcový fenomén. Srovnání nových červených pískovců ve střední Anglii s českými skalními městy
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 77, č. 5
Pages
    s. 278-283
Year
    1998
Notes
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    sandstone phenomene
Keyword
    Anglii
    červených
    českými
    Fenomén
    Městy
    Nových
    Pískovcový
    Pískovců
    Skalními
    Srovnání
    Střední
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012