Record details

Title
    PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STRUKTURNĚ GEOLOGICKÉHO STUDIA NA LISTU JEDOVNICE, MORAVSKÝ KRAS
Other titles
    Preliminary results of structural-geological studies at the Jedovnice map sheet, Moravian Karst
Author
    Černý, Jan
    Melichar, Rostislav
    Otava, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
Vol./nr.
    Roč. 2012, č. 303
Pages
    4
Year
    2012
Thesaurus term
    tectonics, fold axes, asymmetric folds, Moravian karst, Culmian of the Drahany Upland
Keyword
    GEOLOGICKÉHO
    JEDOVNICE
    KRAS
    LISTU
    MORAVSKÝ
    PŘEDBĚŽNÉ
    STRUKTURNĚ
    STUDIA
    VÝSLEDKY
Abstract (in czech)
   Z dosavadních výsledků geologického mapovaní na listu Jedovnice vyplývá, že směrem od východu k západu se mění orientace osy stavby ze směru JZ-SV do směru JJZ-SSV. Postupné stáčení stavby souvisí se vzdalováním od moravskoslezské střižné zóny. Byly také rozpoznány velké asymetrické vrásy, které mají jihovýchodní vergenci. Osy těchto velkých vrás jsou ukloněny směrem k SV. Je předpokládáno, že tyto asymetrické vrásy souvisejí se slepými násuny v jejich jádrech.
Abstract (in english)
   Preliminary results of structural-geological studies at the Jedovnice map sheet, Moravian Karst
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014